Начало-ТИ-СИТ България ЕООД-Технически надзор

Меню

Екип

#

Управител - Десислава Такева
Инспектор - Инж. Стоил Стоилов
Инспектор - Инж. Божидар Смочевски
Техн. р-л - Десислава Такева
Отг. качество - Валерия Иванова

Избрани услуги

Котли

"Котел" е затворена метална конструкция, проектирана и предназначена за получаване на водна пара или за нагряване на вода...

повече информация

Съдове под налягане

Съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на газовете или парите при...

повече информация
ТИ-СИТ България Технически надзор ЕООД

TИ-СИТ България  ЕООД притежава Лицензия №642/23.08.2010 г., съгласно чл. 34а, ал. 1, т. 1 от Закон за техническите изисквания към продуктите издадена с писмо от Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност.

повече информация